Copyright Solution Partner
AE Kod Teknolojisi Inforce Bilişim Teknolojileri
İcra Programı

ADOP DİJİTAL İCRA YÖNETİM PROGRAMI

Bir İcra Programından Daha Fazlası...

OTURUM AÇ

ANA SAYFA GİZLİLİK BİLDİRİMİ LİSANS KULLANIM SÖZLEŞMESİ REFERANS


Lisans Kullanım Sözleşmesi

AE KOD TEKNOLOJİSİ- AE KOD TEKNOLOJİSİ- AE KOD TEKNOLOJİSİ
D- İcra Yönetim (İcra Yönetimi Online)   Programı  Kullanım Koşulları, Lisanslar ve Bildirimler

ÖNEMLİ-DİKKATLE OKUYUN!
Lütfen aşağıdaki Kullanım Koşulları, Lisanslar ve Uyarılar içindeki tüm hak ve sınırlamalar ile D- İcra Yönetim’i Gizlilik Bildirimini ("Gizlilik Bildirimi") okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
Gizlilik Bildirimini http://www.aekotek.com/PrivacyStatement.aspx adresinde bulabilirsiniz.
Kullanım koşullarını ise;
“http://www.aekotek.com/Product.aspx?Pid=1 adresinde bulabilirsiniz.
D- İcra Yönetim’i yazılımı, Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Bildirimini kabul etmediğiniz sürece veya kabul edene kadar bilgisayarınıza yüklenmeyecektir.  

D- İcra Yönetim’i yazılımı, Kullanım Koşullarının hüküm ve koşulları kapsamında sağlanmıştır.   Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarına ek olarak, bu D- İcra Yönetim  modülleri yazılımının kullanımı D-cra Yönetim Programı Servis Hizmetleri ile birlikte kullanım için sınırlandırılmıştır. 

KULLANICI VE AE KOD TEKNOLOJİSİ  ARASINDAKİ SÖZLEŞME
Bu, sizinle AE KOD TEKNOLOJİSİ (“AE KOD TEKNOLOJİSİ”) arasındaki D- İcra Yönetim   Programı ve satın aldığınız yada kiraladığınız diğer modüllerine erişiminiz ve kullanımınızla ilgili yasal bir sözleşmedir ve AE KOD TEKNOLOJİSİ, içeriği ve ilgili belge ve bilgileri de (hepsi bir arada “Hizmet”) içerebilir. Hizmete erişmek ve bu hizmeti kullanmak için, bu Kullanım Koşullarında yer alan tüm hüküm, koşul ve bildirimleri, hiçbir değişiklik söz konusu olmaksızın kabul etmeniz gerekir (hepsi bir arada “Kullanım Koşulları” veya “Sözleşme”). Bu Kullanım Koşullarının tümünü kabul etmezseniz, Hizmete erişemez veya Hizmeti kullanamazsınız. 
Hizmetin bazı bölümleri ilan edilen yönergeler, kurallar veya diğer hüküm veya koşullarla yönetilebilir. Tüm bu yönergeler, kurallar, hüküm ve koşullar işbu şekilde atıfta bulunularak bu Kullanım Koşullarına dahil edilmiştir. Bu türden diğer yönerge, kural ve hüküm ve koşullarla bu Kullanım Koşullarının çelişmesi durumunda, aşağıda adı geçen D- İcra Yönetim  i Hizmet Gizlilik İlkesinin, bu gizlilik ilkesi tarafından kapsanan konulara ilişkin olarak Hizmet ile bağlantılı bir şekilde yayımlanan diğer yönergeler, kurallar, hüküm ve koşullarda ve bu Kullanım Koşullarında yeralan çelişkili ifadeleri geçersiz kılması ve onların yerine geçmesi durumu dışında, Kullanım Koşullarının hükümleri geçerli olacaktır.

D- İCRA YÖNETİM   ve Ek Modüller için Özel Şartlar ;
İş bu D- İcra Yönetim   programı 5846 SK ve diğer yasalar ile Uluslararası Sözleşmeler uyarınca hukuki korunma altındadır. Tüm hakkı saklı olup izinsiz kısmen veya tamamen işleme tabi kılınması, kırılması, kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Bu Programın satın alınması yada kiralanması  ve kullanılması aşağıdaki şartların koşulsuz olarak kabulüne bağlıdır. Son kullanıcı bu programı satın alıp yada kiralayıp kullanmakla aşağıda belirtilen şartların varlığını kabul ve taahhüt eder.

1.           KULLANIM KOŞULLARI

                AE KOD TEKNOLOJİSİ, kullanım koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bu tür değişiklikler anında etkili olacaktır.  Kullanım Koşullarını düzenli aralıklarla inceleme sorumluluğu size aittir.   Kullanım Koşullarının en yeni sürümü ‘http://www.icrayonetim.com’  adresinde bulunabilir.  Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Kullanım Koşullarını ve tüm değişiklikleri onayladığınız anlamına gelir. 
AE KOD TEKNOLOJİSİ , Hizmetle ilgili güncelleştirmeler veya geliştirmeler sağlamakla yükümlü değildir. Programın işlerliği için servis hizmeti vermek yükümlülüğünde değildir. Programın kullanımı nedeniyle doğabilecek gizlilik ihlalleri , sır saklama yükümlülüğü vb. Hiçbir sorumluluğun satıcı firmaya veya temsilcilerine aidiyetinden yada rücu’undan bahsedilemez. Satıcının gizlilik yükümlülüğü olmayıp program, kodları ve verilen diğer tüm belgelerin gizliliğinden kullanıcı sorumludur.

2.           LİSANS TÜRLERİ VE KAPSAMI
Satın alınan yada kiralanan program aşağıda belirtilen satın alınma yada kiralanma şekline göre hukuki kullanma hakkı sağlamaktadır.
A. SILVER KULLANICI LİSANSI :  D- İcra Yönetim’ i Programının föy başına belirlenen fiyat üzerinden alınan lisans biçimidir.
Kullanıcı, D- İcra Yönetim Programını föy bazlı KULLANMAK için kiralar. Veritabanı verileri  AE KOD TEKNOLOJİSİ’nin işaret ettiği sunucuda yer  alır. Satın alınan föy miktarı bitirildiğinde geçmiş veriler silinmez fakat yeni bir föy kartı açılamaz. Föy kartının silinmesi de alınan toplam föy üzerinden değerlendirme yapıldığı için hesaptaki toplam kullanılabilir föy miktarını etkilemez. Ekstra föy ekletmek isteyen kullanıcı kendisine belirtilen hesaba para yatırdıktan sonra email, web sitesi yada telefonla arayarak föy talebinde bulunabilir. Kullanıcısı D-İcra Yönetimi’ni kullanım lisansını sonlandırma talebinde bulunduğu andan itibaren en geç 1 hafta içinde föy verileri kendisine MS excel formatında iade edilir. 3 ay sonrada yine işaret edilen sunucudan veriler tamamen silinir.
B. GOLD KULLANICI LİSANSI : D- İcra Yönetim’ i Programının yıllık lisans kullanım bedeli 1 ana kullanıcı ve diğer ek kullanıcılar başına belirlenen fiyat üzerinden alınan lisans biçimidir. Lisans süresi, lisans sözleşmesinin onaylanmasından(yazılı yada elektronik ortamda) sonra 1 yıl süre ile geçerlidir.
Kullanıcı, D- İcra Yönetim Programını sınırsız föylü fakat kullanıcı bazlı KULLANMAK için kiralar. Veritabanı verileri  AE KOD TEKNOLOJİSİ’nin işaret ettiği sunucuda yer  alır.
Kullanıcısı D-İcra Yönetimi’ni kullanım lisansını sonlandırma talebinde bulunduğu andan itibaren en geç 1 hafta içinde föy verileri kendisine MS excel formatında iade edilir. 3 ay sonrada yine işaret edilen sunucudan veriler tamamen silinir.
C. PLATINIUM KULLANICI LİSANSI : D- İcra Yönetim’ i Programının yıllık lisans kullanım bedeli 1 ana kullanıcı ve diğer ek kullanıcılar başına belirlenen fiyat üzerinden alınan lisans biçimidir. Gold kullanıcı lisansından farklı olarak birde kullanıcının işaret edeceği sunucuya sistem kurulum bedeli alınır. Lisans süresi, lisans sözleşmesinin onaylanmasından(yazılı yada elektronik ortamda) sonra 1 yıl süre ile geçerlidir.
Kullanıcı, D- İcra Yönetim Programını sınırsız föylü fakat kullanıcı bazlı KULLANMAK için kiralar. Veritabanı verileri KULLANICININ işaret ettiği sunucuda yer alır. Bu bağlamda sunucu güvenlik, veri kontrolü gibi sunucu işlemleri de kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Kullanıcısı D-İcra Yönetimi’ni kullanım lisansını sonlandırma talebinde bulunduğu andan itibaren en geç 1 hafta içinde föy verileri kendisine MS excel formatında iade edilir. 3 ay sonrada yine işaret edilen sunucudan veriler tamamen silinir.
D. CORPORATE KULLANICI LİSANSI: D-İcra Yönetimi’i Programı sınırsız ve süresiz lisans kullanımını karşılayacak şeklinde alınan lisans biçimidir. D-İcra Yönetimi’i Programı lisans kontrolü dışında tamamen kullanıcının işaret ettiği sunucularda koşturulacak ve veri depolayacak şekilde kurulum yapılır. Bu bağlamda sunucu güvenlik, veri kontrolü gibi sunucu işlemleri de kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
Yıllık bakım ve güncelleme anlaşması yapılan kullanıcılar güncelleme ve destek hizmeti alırlar.
Lisans ile ekde edilen kullanım hakkı sözleşme ile veya sözleşmesiz başkalarına devir edilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz.

                E. EK MODÜL LİSANSI : Satın alınan yada kiralanan  programın modüllerine ilave modül satın alınması yada kiralanması halinde yazılımcının modül olarak işlevlendirdiği program parçasının önceki lisanslı programa ek olarak pc ortamında çalışmak üzere kullanmak hakkının satın alındığı yada kiralandığı lisanslama türüdür.

3. SATIN ALINAN LİSANS DA YÜKÜMLÜLÜKLER
                - Satın alınan lisans kapsamında AE KOD TEKNOLOJİSİ programda teknik yada verisel değişiklik hususunda yada eklenen yeni modüller için kullanıcısını bilgilendirir.
- Satın alınan lisans da  eğitim, ürün güncellemeleri, teknik servis ve istenildiği taktirde yıllık yapılabilen teknik destek antlaşması bedellerini TEFE/TÜFE oranlarına göre artırma hakkını AE KOD TEKNOLOJİSİ saklı tutar.
- Satın alınan ek modüllerin kurulumu ve eğitimini AE KOD TEKNOLOJİSİ yerinde yada internet tabanlı online destek şeklinde verir.
- Satın alınan lisans paketi kapsamında kullanıcı ürün paketini o hali ve o biçimiyle kabul ettiği için daha sonra ürünle alakalı istemiş olduğu servis, güncelleme, yardım ve eğitim ile ilgili hizmetlerden AE KOD TEKNOLOJİSİ ücret isteme hakkına sahiptir.

 

 

4. KİRALANAN LİSANS DA YÜKÜMLÜLÜKLER
                - Kiralanan lisans kapsamında AE KOD TEKNOLOJİSİ programda teknik yada verisel değişiklik hususunda yada eklenen yeni modüller için kullanıcısını bilgilendirir ve güncelleştirmesine yardımcı olur.
- Kiralanan lisans da  yıllık hizmet bedeli TEFE/TÜFE oranlarına göre artırma hakkını AE KOD TEKNOLOJİSİ saklı tutar.
- AE KOD TEKNOLOJİSİ hizmetlerini (teknik destek, yardım, güncelleme, servis) yerinde yada internet tabanlı online destek şeklinde verir.
- Kiralanan lisans paketi kapsamında kullanıcı ürün paketini güncellenebilir biçimiyle kabul ettiği için daha sonra ürünle alakalı istemiş olduğu servis, güncelleme, yardım ve eğitim ile ilgili hizmetlerden AE KOD TEKNOLOJİSİ yıllık kira ücreti dışında ücret istemez. Eğer kullanılan ürüne kullanıcı kendi istemiş olduğu herhangi bir yenilik eklettirmek istersen AE KOD TEKNOLOJİSİ bu yeniliği yapıp yapmama  hususunda ve ücret isteme hakkına sahiptir.

3.           GARANTİ          : Bu Programın amacı Avukatlık mesleğinin icrasında yasaların meslek faaliyetine izin verdiği ölçüde hukuki yardım sunulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış olup, Avukatın yasalar uyarınca göstermek zorunda olduğu hiç bir özenin ortadan kaldırılmasını temin edecek bilgi ve otomasyon donanımına sahip olmadığı kullanıcı tarafından öncelikle kabul edilir ve bu nedenlerle doğabilecek hiç bir zararın programı tasarlayan, yayımlayan ve satan kişi/kuruluşlardan tazminat vb. Talep hakkının doğmayacağını bilir , kabul vetaahhhüt eder.
Bu program ve eklerinde yer alan bilgilerin güncel olmamasından veya hatalı diziminden kaynaklanabilecek uyuşmazlık ve sorunlar nedeniyle programcı firmaya hiç birşekilde rücu edilemeyeceğini bu programı satın alıp yada  kiralayıp  kullanmakla taahhüt etmiş sayılınır.
Programın bilgisayar ve/veya diğer yazılımlarla birlikte çalışması esnasında doğabilecek zararlar ile bunların etkileşimi sebebiyle belirtilen programların etkilenmesi, çalışma sorunları yaratması vb durumlarda programcının hiç bir sorumluluğu yoktur.
D- İcra Yönetim  i Programı “olduğu gibi” satılmaktadır. Herhangi bir garanti veya karşılığın dile getirimi yoktur.
Yapımcı veya temsilcilerinden herhangi biri; veri kaybı, hasarlar, kâr kaybı veya yazılımın kullanımından veya hatalı kullanımından gelebilecek diğer kayıplar karşısında sorumlu olmayacaktır.

4.           GÜNCELLEMELER      : Bu programın kurulumundan sonra yeni versiyonlarının edinilmesi satıcının şartlarına bağlı olup program yazanlar ve/veya satanlar güncelleme yaması çıkarmak zorunda değildirler. Kullanıcı ürünü mevcut haliyle inceleyip satın almıştır yada kiralamıştır, programda mevcut eksiklik veya olumsuzlukları bilerek satın alması yada kiralaması nedeniyle iyiniyete aykırı olarak programın iş bu sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra iadesini veya ayıplı mal savıyla bedel indirimini veya her ne şekilde olursa olsun bir bedel tazmimini talep ve İcra edemez. Yama ve güncellemeler satıcının tercihinde ücretli yada ücretsiz edinilmek üzere tasarımlanıp üretici (yazılımcı) firmanın adreslerinde kullanıma sunulabilir.Zorunlu olduğu belirtilen yamaların programa entegre edilmemesi nedeniyle programın eksik, verimsiz yada yanlış çalışmasından satıcı firma sorumlu tutulamaz. Zorunlu yamaların ücret karşılığında edinilmesi talep edilmiş ise kullanıcı zorunluluk nedeniyle bedelsizlik iddiasında bulunamaz.
5.           KOPYALAMA, ÇOĞALTMA: Bu programın hiç bir modülü ve/veya bölümü parçalanamaz, elektronik işleme tabi tutulamaz. Yasaların bilgisayar programcısına tanıdığı haklar dışında çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ve öğretilmek gerekçesi ile dahi tanıtılamaz, anlatılamaz.
Lisanslı programı, bu belgedeki sözleşme dışında, kullanamaz,kopyalayamaz, geliştiremez, klonlayamaz, kiralayamaz, kontratla kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, tekrar derleyemez, kodunu açamaz(disassemble), ters mühendislik yapamaz, lisanslı programı veya herhangi bir kısmını transfer edemezsiniz.  Herhangi bir yetkisiz kullanım, iş bu lisansın anında ve otomatik olarak yok olmasına neden olacaktır ve bunun sonucunda suç ve/veya sivil İcralar oluşabilir.Uluslararası Sözleşmeler, 5846 SK. Ve ilgili mevzuat gereğince yasal korunma sebebiyle failleri hakkında yasal müracaatlarda bulunulacağından  programcı tarafından yapılan her türlü gider sebebiyet verenden talep edileceği gibi programın çoğaltılmasına izin verdiği anlaşılan kullanıcı program bedelinin talep tarihinde cari fiyatının 20 katı kadar tazminatı hiç bir ihtar ve İcraya gerek kalmaksızın telif hakkı sahibine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Telif hakkı sahibi sadece yedek amaçlı bulundurulması şartıyla iş bu programın bir kopyasının CD ortamında kayıtlı olarak çoğaltılmasına ve bulundurulmasına izin tanımaktadır.

 

LÜTFEN DİKKAT !
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 7 gün içerisinde belirtilen irtibat adresine ulaşarak programı iade edebilir program satış bedelini iade alabilirsiniz. Bu süreden sonra yapılacak iade taleplerinin kabulü mümkün olmayacağı gibi bu halde yukarıda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılacaksınız ve yasal olarak programı kullanmaya başlamış olmakla , satın almakla yada kiralamakla ve paketi açmakla imzalanan sözleşme yapmış sayılacaksınız.
Tescilli olan, D- İcra Yönetim  i Program kodu, akış diyagramı, veri kaynağı veya  ikili kodlarından hiçbiri aynı mahiyette bir program algortimasını tekrar oluşturmak için kullanma veya ters mühendislik; yapımcının yazılı izni olmaksızın yapılamaz.
Burada açık olmadan verilen tüm haklar, AE KOD TEKNOLOJİSİ   tarafından ayrılmıştır.
Programı yüklemek ve kullanmak, bu lisansın şartlarını ve durumlarını kabul ettiğinizi bildirir.
Eğer bu lisansın şartlarını kabul etmiyorsanız, D- İcra Yönetim  i Programını, tüm dosyalarını bütün saklama aygıtlarından silmeli ve ürünü kullanmaya son vermelisiniz.

 Orijinal D- İcra Yönetim i Programı kullandığınız için teşekkürler.

 

AE KOD TEKNOLOJİSİ- AE KOD TEKNOLOJİSİ- AE KOD TEKNOLOJİSİ